Żyć radością w rodzinie

Rodziny z Chrystusem. Duchowe centrum rodzinne w Niemczech

Sesje dla małżeństw i rodzin

”Rodziny z Chrystusem” oferują rekolekcje o długości od jednego do dziesięciu dni, podczas których staramy się zapoczątkować i rozwijać duchowość małżeństw i rodzin. Program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych:

  1. ”Doświadczanie Boga w małżeństwie”, “Rozpoznawanie prowadzenia Bożego ",
  2. ”Życie Biblia w rodzinie”, ”Drogi chrześcijańskiego wychowania”,
  3. ”Spotkanie Jezusa rodziną w Jego kraju”(trzynastodniowy wyjazd rodzin do Izraela).
  4. Ora et labora”(módl się i pracuj) to dni, podczas których do południa wspólnie pracujemy w pracach wokół domu i w ogrodzie. Po południu jest czas wolny a wieczorem formacja duchowa i modlitewna..

    Tematami weekend-ów małżeńskich są:

  5. ”Uzdrowiona osoba - uzdrowione małżeństwo”,
  6. ”Seksualność w małżeństwie”.

Program weekend-ów rodzinnych poświecony jest relacji pomiędzy ojcem i synem oraz polityce rodzinnej.

Prowadzimy także szkole dla rodziców, która realizowana jest w ciągu dwóch lat. Obejmuje ona 30 dni kursowych podzielonych na sześć bloków.

Na okładce naszego corocznego folderu widnieje hasło: ”Każde odnowione małżeństwo staje się cząstką odnowionego społeczeństwa”.

Więcej informacji w języku niemieckim można znaleźć pod hasłami: ”Kurs-Übersicht” ”Elternschule” oraz w formie artykułów pod hasłem ”Artikel”

Odnowa małżeństwa

W ramach 10-cio dniowego kursu stałe miejsce zajmuje osobiste odnowienie

sakramentów świętych. Podczas Eucharystii istnieje możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i sakramentu bierzmowania. Podobnie można potwierdzić przymierze małżeńskie, mówiąc na nowo i w sposób pogłębiony swoje “Tak” wobec małżonka. ”Ja ponawiam swoje przymierze zawarte z Tobą. Na nowo biorę Ciebie za męża/żonę i ślubuję Ci miłość, wierność….”. Podjecie tego decydującego kroku dokonane w wolności wraz z partnerem we wspólnocie eucharystycznej, wzmacnia relacje z Bogiem i kształtuje życie małżeńskie.

W nowym ośrodku w Heiligenbrunn centralne miejsce zajmuje przemiana życia poprzez wiarę. Życie inspirowane i interpretowane jest w świetle Ewangelii.

Cel to odnowa Kościoła poprzez odnowienie stanów małżeńskiego i bezżennego..

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat odnawiania sakramentów i udzielania błogosławieństw można znaleźć w artykułach ”Segnungsgottesdienst” i ”Trauungssegen” oraz na temat metod pracy pod haslem ”Elemente”.

Uzdrowienia od 1662

Kiedy w 1986 roku zamknięto w Heiligenbrunn internat, szkołę i klasztor, poszukiwano nowego użytkownika dla tego objektu. W tym samym roku Inicjatywa ”Familien mit Christus” (“Rodziny z Chrystusem”) przeprowadzająca od 1985 roku rekolekcje dla rodzin w dziewięciu diecezjach niemieckich i austriackich, szukała miejsca dla tejże działalności. Historia miejscowości Heiligenbrunn zachęciła “Rodziny z Chrystusem” do przejęcia tego objektu.

Co się tyczy miejsca: w 1662 roku po wypiciu wody ze źródła w Heiligenbrunn i za wstawiennictwem Maryji nastąpiło pierwsze uzdrowienie człowieka niemego. Dzisiejsze małżeństwa potrzebują umiejętności mówienia ze sobą. Poprzez rekolekcje i sesje w Centrum rodzinnym małżeństwom dany jest czas na wspólny dialog, poznawanie Słowa Bożego i wiedzy biblijnej oraz na sakrament pojednania i doświadczenia Kościoła jako wspólnoty.

W przeciągu 300 lat dokonywały się uzdrowienia, o czym świadczą liczne tablice wotywne. Dzisiaj w tym miejscu zostają uzdrowione małżeństwa. Urlop może przerodzić się w warsztaty rodzinne, stać się szansą na nowy początek, na jeszcze piękniejsze życie.

Nasze centrum rodzinne zostało w 1989 roku uznane za wspólnotę Kościoła. a w 1989 roku poświęcone przez biskupa Regensburga, Manfred Müllera.

Więcej informacji w języku niemieckim pod hasłem ”Geschichte

Uczestnicy

Uczestniczące w rekolekcjach małżeństwa i rodziny pochodzą z obszarów niemieckojęzycznych, przybywają 35 różnych diecezji, od Luksembuga do Wiednia, od Morza Północnego do Południowego Tyrolu, jak również z Polski i Węgier. Ponieważ ”Rodziny z Chrystusem” to jedyne Duchowe Centrum Rodzinne w kościele katolickim działające w niemieckim obszarze językowym, cieszy się w dalekim zasięgu dużym zainteresowaniem. Tak dalekie dojazdy uczestników, sięgające ponad 950 km , ukazują często ich bardzo wysoką motywację.

Wielu z nich to aktywni członkowie ruchów religijnych takich jak Cursillo, EquipesNotre-Dame, Marriage Encounter, Emmanuel, Schönstatt, Odnowy Charyzmatycznej albo osobami zaangażowanymi w swoich parafiach. Średnia wieku dorosłych uczestników mieści się w granicach pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. Przeżycie urlopu wspólnie z licznymi wielodzietnymi rodzinami, młodymi małżeństwami a także starszymi stażem parami, pozwala przyjrzeć się w tym świetle swojemu małżeństwu. Tutaj można zaufać rozwojowi religijnemu naszych dzieci i młodzieży. Rodziców łączy miłość do Boga i wrażliwość religijna.

Więcej informacje w języku niemieckim można znaleźć pod hasłem ”Familienwerkstatt".

Wspólpracownicy

Współpracownikami Centrum rodzinnego są najczęściej małżeństwa udzielające się charytatywnie. Poświęcają one swój wolny czas, weekend-y a nawet urlopy dla dobra uczestników i na rzecz budowania żywego Kościoła. Wielu z nich to wykwalifikowani nauczyciele religii lub specjaliści do spraw życia rodzinnego i małżeńskiego oraz osoby wyszkolone i sprawdzone poprzez długoletnią praktykę w swoich parafiach i diecezjach. Głęboka więź zawiązuje się w tej ponad stu osobowej grupie współpracowników. Wyłania się Kościół czyli żywa wspólnota szukających Boga, zespalana przez apostolską służbę.

Dzięki wysokiemu dobroczynnemu zaangażowaniu, wspieraniu poprzez darowizny, opłata za dzień pobytu w ośrodku jest bardzo korzystna.

Więcej informacji w języku niemieckim pod hasłem ”Referenten” i ”Kosten”.

Wspólnota

Niektórzy ze współpracowników złączyli się we wspólnotę. Jej członkowie mają osobisty, radosny i zdecydowany kontakt z Jezusem Chrystusem, dzięki któremu doświadczają Jego mocy i prowadzenia w kształtowaniu małżeństwa i rodziny. Wzajemnie ubogacają się poprzez wymianę duchowych i międzyosobowych relacji oraz przez wspólną służbę rodzinom. Kierują się wspólnie ustalonymi regułami, które odkryli jako pomoc do pełniejszego chrześcijańskiego życia. Będąc komórkami duchowego życia modlą się za rodziny. Wspólnota zalicza się do nowych ruchów religijnych, jest ponaddiecezjalna. W jej skład wchodzą członkowie z 10 różnych diecezji.

Odpowiedzialnym za wspólnotę jest Franz-Adolf Kleinrahm, żonaty od 1973 roku z Angeliką. Mają czwórkę dzieci. Franz-Adolf jest od roku 1987 stałym diakonem.

Więcej informacji w języku niemieckim pod hasłem: ”Gemeinschaft

Strona ”Fotos” powinna poprzez liczne fotografie bez słów dawać odbicie naszej pracy.