BLIJ GEZINSLEVEN

"Gezinnen met Christus". Geestelijk gezinscentrum in Duitsland

Bezinningsbijeenkomsten voor echtparen en gezinnen.

"Gezinnen met Christus" biedt retraites van één tot tien dagen aan, waarin geestelijke processen bij echtparen en gezinnen geinitieerd en begeleid worden. Ieder wordt overeenkomstig z´n leeftijd aangesproken: peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, oudere schoolkinderen en volwassenen. Per cursus nemen zo´n 65 personen deel.

Gezinsweken hebben bv tot thema: "In het huwelijk God ervaren", "Gods leiding in het gezin onderkennen", "Als gezin met de bijbel leven", "Wegen van christelijke opvoeding", "Jesus in zijn land als gezin ontmoeten" (13 daagse Israel-reis voor gezinnen). In "Ora et labora" weken (bidt en werkt) gaat het voor de middag om medewerking bij werkzaamheden in de huishouding en in de tuin, terwijl men in de namiddag vrij is en er s´avonds ´n geestelijk program aangeboden wordt.

Er zijn echtparenweekends met afzonderlijke thema´s over ´t christelijke huwelijk zoals bv "gave persoon - gaaf huwelijk" en "Sexualiteit in het huwelijk". Bij gezinsweekenden gaat het bv om de relatie tussen vader en zoon en om gezinsproblemen. Een "School voor ouders" omvat 30 cursusdagen in zes blokken over ´n periode van twee jaar.

Op ieder jaarprogramma staat op de kaft: "Ieder vernieuwd huwelijk is een bijdrage tot een vernieuwde maatschappij."

Meer informatie in het duits onder de titel: "Kurs-Übersicht", "Elternschule" en in de vorm van tijdschriftartikels onder de titel "Artikel".

Vernieuwing van het huwelijk

In het kader van de 10-daagse cursussen neemt de persoonlijke vernieuwing door de sakramenten een vaste plaats in. Binnen een Eucharistieviering bestaat de mogelijkheid, de doop- resp. vormselgeloften te vernieuwen.
Evenzo bestaat de mogelijkheid, de huwelijksband te versterken. Het gaat om een nieuw en verdiept ja t.o.v. de ander. "Ik versterk de huwelijksband met jou. Ik neem jou opnieuw aan als mijn echtgenote/echtgenoot en beloof je trouw..." In het kader van de liturgiegemeenschap met de partner in vrijheid een konkrete stap zetten, werkt versterkend op de relatie tot God en de vormgeving van het huwelijksleven. Hulp voor het leven vanuit het geloof staat in Heiligenbrunn centraal, leven wordt vanuit het evangelie geinspireerd. Het gaat om een vernieuwing van de kerk door een vernieuwing van de huwelijkse staat en het ongehuwd zijn.

U kunt meer over de vernieuwing der sakramenten en het zegenen van individuelen personen en echtparen vinden (in de Duitse taal) in de artikelen: "Segnungsgottesdienst" en "Trauungssegen", en wat werlmethoden aangaat onder het woord "Elemente".

Genezingen sinds 1662

Toen in 1986 het internaat, de school en het klooster in Heiligenbrunn gesloten werden, ging men op zoek naar nieuwe bewoners. Het initiatief "Familien mit Christus", dat sinds 1985 retraites voor gezinnen in 9 bisdommen in Duitsland en Oostenrijk gegeven heeft, zocht een gebouw voor zulke cursussen. De geschiedenis van deze plaats was een aanmoediging voor "Familien mit Christus" om Heiligenbrunn uit te kiezen.

Op deze plaats vond nl. in het jaar 1662, bij het drinken uit de tot op vandaag nog stromende bron, een eerste genezing van een doofstomme plaats. Vandaag hebben echtparen opnieuw de vaardigheid om een goed gesprek te voeren nodig. In de cursussen van het gezinscentrum wordt tijd voor het huwelijksgesprek gegeven, de leer van de bijbel aangeboden en worden sakramentele verzoening en kerk als levende gemeenschap ervaren.

Genezingen vonden in de meer dan 300 jaren steeds weer plaats. Talrijke devotietegels getuigen hiervan. Echtparen ontvangen heil op deze plaats. Vacantie kan hier tot een "gezinswerkplaats" worden, tot kans voor een nieuw begin, zodat het leven nog mooier wordt.

De erkenning als kerkelijke gemeenschap kwam in 1989. Het gezinscentrum werd in 1990 door de diocesane bischop Manfred Müller (Regensburg) ingewijd..

U kunt meer informatie in het duits verkrijgen onder de kop "Geschichte".

Deelnemers

De deelnemende echtparen en gezinnen komen uit het hele duitse taalgebied, uit 36 verschillende bisdommen tussen Luxemburg en Wenen, tussen Noordzee en Zuidtirol en uit Polen en Hongarije.

Omdat "Familien mit Christus" het enige geestelijke katholieke gezinscentrum in het duitse taalgebied is, is het gebied, waaruit de deelnemers komen, zo groot. De deelnemers zijn hoog gemotiveerd. Dat blijkt uit het feit, dat ze afstanden van 950 km afleggen. Vele zijn lid van nieuwe geestelijke bewegingen, bv. Cursillo, Equipe de nôtre dame, Marriage Encounter, Emmanuel, Schönstatt ofwel van de charismatischen beweging, en meestal zijn ze in hun parochies geengageerd. De leeftijd van de deelnemers ligt bij de volwassenen voor het meerendeel tussen de 30 en 45 jaar. Met talrijke kinderrijke gezinnen tesamen op vacantie gaan werkt bemoedigend; zoals ook zich met pasgetrouwden en oudere echtparen op de eigen huwelijksweg te bezinnen. Wat de religieuse socialisatie van kinderen en jongeren aangaat, is men hier vol vertrouwen en hoop. Hun ouders delen met elkaar een hartstocht voor God; ze staan open voor religieuze ervaringen.

Meer informatie in het duits onder de kop: "Familienwerkstatt".

Medewerkers

De medewerkers zijn voor het merendeel als vrijwilligers in het gezinscentrum actief. Ze zijn in het weekend, of ook in hun vacantie, beschikbaar voor het welzijn der deelnemers, tot opbouw van een levende kerk. Sommigen zijn door hun beroep, bv als godsdienstleraar of als huwelijksadviseur gequalificeerd, andere zijn door lange jaren ervaring als vrijwilligers in hun parochie of bisdom geschoold en bekwaamd. Ook tussen de medewerkers (in een jaar meer dan honderd) groeien relaties, geschiedt kerk; zij vormen een levende gemeenschap van Godzoekers, in apostolisch dienstwerk met elkaar verbonden. Dank zij de hoge graad van vrijwilligerswerk en de ondersteuning via giften, is het dagtarief uiterst laag.

Meer informatie in het duits onder de kop: "Referenten" en "Kosten".

Gemeenschap

Enige deelnemers hebben zich aaneengesloten tot een gemeenschap met bindend karakter. De leden van deze gemeenschap hebben een persoonlijke, blijde en oprechte verhouding tot Jesus Christus ontwikkeld. Ze putten daaruit de kracht en de inspiratie om huwelijk en gezin goed vorm te geven. Ze staan met elkaar in verbinding via geestelijke en intermenselijke contacten en door hun gemeenschappelijke inzet voor de gezinnen. Ze orienteren zich aan vastgelegde regels, die zij als hulp voor een intenser christelijk leven hebben leren kennen. Ze bidden voor de gezinnen als cellen van geestelijk leven. Deze gemeenschap rekent men tot de nieuwe geestelijke bewegingen. Ze reikt over de grenzen van bisdommen heen en is intussen in 10 bisdommen vertegenwoordigd. 

De leiding van de gemeenschap is in handen van Franz-Adolf Kleinrahm, die sinds 1973 getrouwd is met Angelika, vier kinderen heeft en sinds 1987 permanente diaken is.

Meer informaties in het duits onder de kop "Gemeinschaft".

De bladzijde "Fotos" geeft via talrijke foto´s - zonder verdere tekst - een indruk van ons werk.